vstopna stran pišite nam!
o podjetju

osnovne informacije
 
PONUDBA

Ste lastnik ali najemnik stanovanja, ste voznik avtomobila, ste delojemalec, ste kupec? Vsi smo to in še veliko več. Nato se vam zgodi, da ste udeleženi v prometni nesreči, delodajalec vas neupravičeno odpusti, najemodajalec vam neupravičeno odpove pogodbo, kupljena stvar ne deluje pravilno prodajalec pa noče slišati o zamenjavi? Naštetih je le nekaj primerov, ki se vam lahko zgodijo. Takrat se vprašate: ,,Kaj storiti?''. Pravico imate pritožiti se, vprašanje pa je, ali si lahko to privoščite? Imeti prav in to dokazati sta dva različna pojma. Če imate prav, lahko to dokažete samo, če imate DENAR!

Kot je znano, zahtevajo odvetniki plačilo za svojo svetovalno dejavnost in zastopanje v morebitnih spornih primerih. S tem pa nastane nadaljnji in dodatni problem ter dve ključni vprašanji.
 
ALI SI LAHKO PRIVOŠČIM ODVETNIKA?
KATEREGA ODVETNIKA NAJ POOBLASTIM?

Rešitev takšnih ali drugačnih problemov prispeva zavarovanje pravne zaščite, katerega lahko sklenete pri zavarovalnici Arag zavarovanje pravne zaščite d.d.. S tem zavarovanjem pridobite enakopraven pravni položaj pred zakonom, ki je temelj urejenega človeškega sobivanja.

ARAG skrbi za varovanje pravnih interesov zavarovalca in prevzame zaradi tega nastale stroške.

Sklenitev zavarovanja pravne zaščite in pričakovanje, da to velja za vse v življenju morebitno nastale pravne težave, je obljuba preveč, ker 1. člen SPPZ 2004 (Splošni pogoji za zavarovanje pravne zaščite) zajema sledeče:

Zavarovalno kritje je določeno v splošnih in posebnih določbah in se nanaša na vsakokrat dogovorjene rizike.

Zavarovanja pravne zaščite so v razvitih državah Evrope povsem običajno zavarovanje strank, ki se želijo izogniti stroškom tožb ali izvensodnih poravnav.

Z zavarovanjem pravne zaščite pri ARAG-u vam za naslednje stroške ni potrebno skrbeti:

 • stroške vašega odvetnika ali notarja,
 • stroške sodišča, prič in stroške izvedencev,
 • vaše potne stroške, ki so povezani s sodnim postopkom v tujini,
 • stroške, ki jih morate poravnati nasprotni stranki,
 • predujme kazenske varščine v tujini (morda po prometni nesreči), da se prepreči priprtje,
 • stroške mediacij, izvensodnih reševanj sporov.

Kaj krije zavarovanje pravne zaščite:

 • pravna zaščita svetovanja oziroma 12 posvetov pri odvetniku na leto (1x mesečno brezplačno),
 • izvensodne poravnave,
 • kazenski procesi,
 • civilni procesi,
 • spori z delodajalcem/delojemalcem pred delovnimi sodišči,
 • upravni kazenski postopek (npr. "obisk" pri sodniku za prekrške zaradi prometnega prekrška),
 • spori na področju socialnega zavarovanja (ZZZS, ZPIZ, ...),
 • spori iz naslova pogodb (kar zajema tudi račune), kar pomeni tudi spore s prodajalci storitve ali proizvoda.

Zavarovalna vsota je 100.000,00 EUR za VSAK zavarovalni primer
Kdo je zavarovan?

 • Zavarovanec, njegov z njim v skupnem gospodinjstvu živeči zakonec ali življenjski partner ter njuni mladoletni otroci in glede na zavarovan riziko tudi upravičeni voznik in sopotniki zavarovanega vozila,
 • vsi zaposleni zavarovanega podjetja v okviru svoje dejavnosti ali
 • samo zavarovalec (na gospodarskem področju).

Kje velja zavarovanje?

 • V Evropi do Urala,
 • vse sredozemske države.

Zavarujete si lahko:

 • pravno zaščito na zasebnem področju,
 • pravno zaščito vozila,
 • pravno zaščito na področju prometa,
 • pravno zaščito na gospodarskem področju,
 • pravno zaščito za zdravnike,
 • pravno zaščito za menedžerje,
 • pravno zaščito na področju kmetijstva,
 • pravno zaščito za zdravnike...
poslovni partnerji
kje nas najdete
koristne povezave
povpraševanje
zaposlitev
 
nazaj na ponudbo
Copyright©Moj agent d.o.o. oblikovanje: Tajništvo d.o.o. 2007